Povratak na Обавештења

Обавештење о донетом Решењу о датој сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину за Фарма свиња „9. Мај“ Алекса Шантић на кат.парц. бр.2841, 2829, 2830/1, 2830/2, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837 КО Чонопља, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „Тепкос“ д.о.о.