Povratak na Обавештења

Обавештење о донетом Решењу да је за пројекат базне станице„SOU66, SOL66, SOO66 SO-Nike Maksimovića, на катастарској парцели бр. 3404/2, К.О. Сомбор 1, носиоца пројекта Телеком Србија ад Београд, потребна процена утицаја на животну средину.