Povratak na Обавештења

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Изградње повезног цевовода пијаће воде између насеља Бездан и Колут за потребе водоснабдевања насеља Колут на к.п. 3109, 3108 и 3107 К.О. Бездан и 3196, 3051, 3172, 1238, 1230 и 1233 К.О. Колут, на територији града Сомбора. носиоца пројекта Град Сомбор , улица Трг цара Уроша бр. 1, Сомбор.