Povratak na Обавештења

Обавештење о донетом Решењу да за пројекат Изградња инсталација горива за снабдевање генератора топлоте (резервоар за запаљиве течности са пратећим цевоводима) на кат. парц. бр. 20311/4, К.О. Сомбор 2, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Града Сомбора, улица Трг цара Уроша бр. 1, Сомбор, није потребна процена утицаја на животну средину.