Povratak na Обавештења

Обавештење о року за уплату друге рате пореза на имовину и других локалних јавних прихода (17.5.2021.)