Povratak na Обавештења

Oбавештење о почетку рада на Одлуци о начину утврђивања и означавања назива насељених места, улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељеног места и начину утврђивања и означавања објеката и катастарских парцела кућним бројевима на територији Града Сомбора