Povratak na Обавештења

Обавештење о донетом Решењу да је за пројекат Изградња хладњаче за пријем, расхлађивање и чување воћа на катастарској парцели бр. 3471, К.О. Телечка, носиоца пројекта Дарка Миличића, улица Дунавска бр. 11А, Лединци, није потребна процена утицаја на животну средину.