Povratak na Обавештења

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта „Реконструкција и доградња објекта рафинерије (објекат бр. 83) и изградња темеља спољашњих танкова и платоа са расхладним танковима“ на катастарској парцели бр. 10040/12, К.О. Сомбор 1 ( у оквиру постојећег комплекса фабрике „БИМАЛ СУНЦЕ“ доо Сомбор), на територији града Сомбора, носиоца пројекта БИМАЛ СУНЦЕ доо Сомбор, Стапарски пут бб, Сомбор.