Povratak na Обавештења

Обавештење о донетом Решењу о датој сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину за пројекат базне станице мобилне телефоније „Бездан 2“ ул. Жртава фашизма 9, у Бездану, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „CETIN“ doo Београд, Омладинских бригада бр. 90, Нови Београд