Povratak na Обавештења

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта „Изградња заливног система Риђица“ на кат. парц. бр. 6357,6358,6359,6360,6364 К.О. Риђица, носиоца пројекта „Златна поља“ доо Сомбор.