Povratak na Обавештења

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Заливни систем „Агро плус“ у Чонопљи (бунарски систем) на катастарским парцелама бр. 2847, 2844, 5624 и 5602, К.О. Чонопља. носиоца пројекта „АГРО ПЛУС“ доо, Вељка Мићуновића 16, Сомбор