Povratak na Обавештења

Обавештење о поднетом Захтеву за издавање дозволе за управљање неопасним отпадом, носиоца пројекта ЈКП Водоканал Сомбор, Белог голуба бр. 5 Сомбор.