Povratak na Обавештења

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Реконструкција и доградња објекта рафинерије и изградња темеља спољашњих танкова и платоа са расхладним танковима на кат.парц. бр. 10040/12, К.О. Сомбор 1, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „БИМАЛ СУНЦЕ“ д.о.о. Сомбор