Povratak na Обавештења

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Изградња резервоара за складиштење сумпорне киселине на кат.парцели бр. 10040/12, КО Сомбор, носиоца пројекта „Бимал Сунце“ доо Сомбор, улица Стапарски пут бб, Сомбор