Povratak na Обавештења

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину пројекта базне станице мобилне телефоније на локацији „Бездан 2“, ул. Жртава фашизма 9, Бездан, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „ЦЕТИН“ доо Београд, ул. Омладинских бригада 90, Београд,.