Povratak na Обавештења

Обавештење о донетом Решењу да је за Пројекат Реконструкција и доградња објекта рафинерије (објекат бр.83) и изградње темеља спољашњих танкова и платоа са расхладним танковима на катастарској парцели бр. 10040/12 К.О. Сомбор 1, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „БИМАЛ СУНЦЕ“ д.о.о. Сомбор, Стапарски пут бб, Сомбор, потребна процена утицаја на животну средину.