Povratak na Обавештења

Обавештење о донетом Решењу о датој сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину за пројекат базне станице мобилне телефоније „SO25 SOU25 SOO25 STAPAR“ Стапар на катастар. парц. бр. 794/1 и 795/1, К.О. Стапар, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Телeком Србија“ а.д. Београд, Таковска бр. 2, Београд.