Povratak na Обавештења

Обавештење о донетом Решењу о датој сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат Регионални центар за управљање отпадом (Депонија Ранчево) на кат.парц. бр.28939 КО Сомбор 2, која је настала од кат.парц. бр. 12457/1 и дела 12457/2 КО Сомбор 2, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Града Сомбора