Povratak na Обавештења

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Заливни систем „Шара“ у Алекси Шантићу на катастарској парцели бр. 924, К.О. Алекса Шантић. носиоца пројекта Браниславa Сладојевића, Лугово бб, Сомбор