Povratak na Обавештења

Обавештење о поднетом Захтеву за издавање интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији Града Сомбора, оператера ЈКП „ЧИСТОЋА“ СОМБОР