Povratak na Обавештења

Обавештава се јавност да је Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе града Сомбора дана 21.04.2022. године под бројем 501-63/2022-XI донело Решење o издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Картон Плус“ доо, Апатински пут бб Сомбор.