Povratak na Обавештења

Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Простор“ Сомбор о цени услуга које на гробљима које пружа ЈКП „Простор“ Сомбор