Povratak na Обавештења

Обавештење о донетом Решењу да је за пројекат Идејно решење заливног система „Станишић“: дистрибутивни цевовод са мобилном опремом и електроенергетске инсталације у К.О.Станишић, на територији Града Сомбора,, носиоца пројекта „Пан Харвест“ д.о.о. Гаково, улица Вука С. Караџића бр. 16, Гаково, потребна процена утицаја на животну средину