Povratak na Обавештења

Обавештење о донетом Решењу да је за пројекат базне станице„SO37, SOU37, SOO37 SO-Staparski put“, на катастарској парцели бр. 10040/102, К.О. Сомбор 1, носиоца пројекта Телеком Србија ад Београд, потребна процена утицаја на животну средину.