Povratak na Обавештења

Обавештење о донетом Решењу да је за пројекат базне станице на локацији „Сомбор 12“, на катастарској парцели бр. 10040/10, К.О. Сомбор 1, носиоца пројекта ЦЕТИН доо Београд, потребна процена утицаја затеченог стања на животну средину.