Povratak na Обавештења

Обавештење о донетом Решењу о датој сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат Идејно решење заливног система „Станишић“: Дистрибутивни цевовод са мобилном опремом и електроенергетске инсталације у К.О.Станишић, Град Сомбор на катастарским парцелама бр. 3034, 3036, 3037, 3041, 3046/1, 3046/2, 6141, 6208, 6207, К.О. К.О.Станишић, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „PAN HARVEST“ д.о.о. Гаково