Povratak na Обавештења

Обавештење о донетом Решењу о датој сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат Базне станице за мобилну телефонију „Телечка“ ул. Дожа Ђерђа 17 Телечка, на катастарској парцели бр. 669, К.О. Телечка, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „CETIN“ d.o.o. Београд,