Povratak na Обавештења

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Заливни систем Алекса Шантић на кат. парц. бр. 1513, К.О. Алекса Шантић, на територији града Сомбора. носиоца пројекта Златна поља , улица Војвођанска бр. 17, Сомбор.