Povratak na Обавештења

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта базне станице за мобилну телефонију „Телечка“ Дожа Ђерђа бр.17 Телечка, на катастарској парцели бр. 669 К.О. Телечка, носиоца пројекта „CETIN“ d.o.o. Београд.