Povratak na Обавештења

Обавештење о донетом Решењу о датој сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат Базне станице за мобилну телефонију „Сомбор 12“ ул. Стапарски пут бб Сомбор, на катастарској парцели бр. 10040/10, К.О. Сомбор 1, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „CETIN“ d.o.o. Београд,