Povratak na Обавештења

Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о седмим изменама и допунама одлуке о цени Воде ЈКП „Водоканал“ Сомбор