Povratak na Обавештења

Обавештење о донетом Решењу да је за пројекат Изградња резервоара за складиштење сумпорне киселине на катастарској парцели бр. 10040/12, КО Сомбор 1, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Бимал Сунце доо Сомбор“, Стапарски пут бб, потребна процена утицаја на животну средину