Povratak na Обавештења

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Нова градња и реконструкција пољопривредних објеката фарме Гаково, улица Железничка бб на кат. парц. бр. 199/1, К.О. Гаково, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Фарма Гаково доо Суботица.