Povratak na Обавештења

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Идејно решење заливног система „Станишић“, дистрибутивни цевовод са мобилном опремом и електроенергетске инсталације у К.О.Станишић на кат.парцелама бр. 3034, 3036, 3037, 3041, 3046/1, 3046/2, 6141, 6208, 6207, КО Станишић, носиоца пројекта Пан Харвест доо, Станишић, ул. Вука С. Караџића бр. 16, Гаково