Povratak na Обавештења

Обавештење Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине о захтеву за давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања и јавном увиду – “BLACK HORSE – FAS”д.о.о. Београд