Povratak na Обавештења

Обавештење о донетом Решењу да је за пројекат базне станице„SOP01, SOPU01, SOPL01, SOPO01 SO-Štrosmajerova privremena“, на катастарској парцели бр. 7751/1, К.О. Сомбор 1, носиоца пројекта Телеком Србија ад Београд, потребна процена утицаја затеченог стања на животну средину.