Povratak na Обавештења

Обавештење о донетом Решењу о датој сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину за пројекат базне станице мобилне телефоније „Сомбор 14“ ул. Вељка Петровића 1, у Сомбору, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „CETIN“ doo Београд, Омладинских бригада бр. 90, Нови Београд.