Povratak na Обавештења

Обавештење о почетку рада на припреми Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу соларне електране на катастарским парцелама бр.5512, 5513 и 7910 К.О. Бездан.