Povratak na Обавештења

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта „Изградња хладњаче за пријем, расхлађивање и чување воћа“ на катастарској парцели бр. 3471, К.О. Телечка, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Дарка Миличића, Дунавска бр. 11А, Лединци.