Povratak na Обавештења

Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Бездан о другим изменама и допунама Одлуке о цени воде и накнади за одржавање водоводног прикључка број 62/2018 од 07.03.2018. године које примењује ЈКП „Водовод“ Бездан за 2021. годину