Povratak na Обавештења

Обавештење о донетој Одлуци о првим изменама и допунама Одлуке о утврђивању назива дела улица и заселака у насељеним местима на територији Града Сомбора