Povratak na Обавештења

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта Фарма свиња „9.Мај“ Алекса Шантић на катастарским парцелама бр. 2841, 2829, 2830/1, 2830/2, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837 К.О. Чонопља, носиоца пројекта „Тепкос“ д.о.о. Чонопља