Povratak na Обавештења

Обавештење о донетом Решењу да је за пројекат Нова градња и реконструкција пољопривредних објеката фарме Гаково, улица Железничка бб, на кат. парц. бр. 199/1, К.О. Гаково, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Фарма Гаково доо, улица Корзо 10 б, Суботица, потребна процена утицаја на животну средину.