Povratak na Обавештења

Обавештење о поднетом Захтеву за измену и допуну важеће дозволе за управљање неопасним отпадом, носиоца пројекта „Панос“ д.о.о. Сомбор, Богољуба Јефтића бр. 4 Сомбор.