Povratak na Обавештења

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат Изградња индустријског комплекса са помоћним објектима, на кат. парц. бр. 9453/6, 9456/9, 9456/11, 9457/5 и 9458/17, К.О. Сомбор 1, на територији града Сомбора – „Structura investment uno“, Београд.