Povratak na Обавештења

Обавештење о донетом Решењу да је за пројекат базне станице„SOU54, SOL54, SOO54 SO-Dubrovačka, на катастарској парцели бр. 8336, К.О. Сомбор 1, носиоца пројекта Телеком Србија ад Београд, потребна процена утицаја затеченог стања на животну средину.