Povratak na Обавештења

Обавештење о донетом Решењу о датој сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Реконструкција и доградња објекта рафинерије и изградња темеља спољашњих танкова и платоа са расхладним танковима на кат.парц. бр. 10040/12, К.О. Сомбор 2, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „БИМАЛ СУНЦЕ“ д.о.о. Сомбор, Стапарски пут бб, Сомбор.