Povratak na Обавештења

Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Бездан о цени воде и накнади за одржавање водоводног прикључка број 131/2022 од 11.05.2022. године, које примењује ЈКП „Водовод“ Бездан