Povratak na Обавештења

Обавештење о донетом Решењу о датој сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат Изградња резервоара за складиштење сумпорне киселине V=28m3 на кат.парц. бр.10040/12 КО Сомбор 1, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „BIMAL SUNCE DOO SOMBOR“