Povratak na Обавештења

Обавештење о донетом Решењу да је за пројекат базне станице на локацији „Телечка“, на катастарској парцели бр. 669, К.О. Телечка, носиоца пројекта ЦЕТИН доо Београд, потребна процена утицаја затеченог стања на животну средину.